Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 levererar molnväxel och mobilabonnemang till Nacka kommun

13:30 / 24 November 2021 Bredband2 Press release

Bredband2 har vunnit Nacka kommuns upphandling och levererat molnväxel med ett avancerat kontaktcenter från Puzzel i flera mediekanaler samt en callback-funktion. Avtalet innehåller ca 3 000 mobilabonnemang och har ett ordervärde på c:a 8 Mkr under 4 år.

"Dialogen med Bredband2 under leveransprocessen har varit mycket bra och de har verkligen lyssnat och förstått våra behov. Ett konstruktivt och effektivt införande med en organisation som har hög flexibilitet och snabb hantering. Driftsättningarna av Bredband2:s Kontaktcenterlösning hos Nacka har gått galant! Jag är enormt nöjd med Bredband2:s och Nackas gemensamma projektteam. Genom detta lyckade projekt så har Nacka nu en lösning som möjliggör en ökad tillgänglighet och service till våra kunder, samtidigt som vi skapat ett större värde för varje skattekrona genom att införa en kostnadseffektivare lösning, säger Svante Renard, Projektledare för Telefoni och Kontaktcenter på Nacka kommun.

"Leveransen till Nacka kommun visar vår kapacitet att genomföra stora leveranser inom telefoni med hög kvalitet. Bredband2 har återigen presenterat ett konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden och jag är övertygad om att vi kommer leva upp till de högt ställda förväntningarna," säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till upp emot en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-24 13:30 CET.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/