Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Bredband2: Delårsrapport, januari-juni 2021

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 758 Mkr för första halvåret. Resultatet EBITDA uppgår till 101 Mkr.
Bredband2 förvärvade A3 den 30 no...

09:15 / 3 Aug Bredband2 Press release

Bredband2: Delårsrapport, jan-mars 2021

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 377 Mkr för första kvartalet. Resultatet EBITDA uppgår till 47 Mkr.
Bredband2 förvärvade A3 den 30 no...

08:40 / 12 May Bredband2 Press release

Bredband2: Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346-9062, som genomfördes den 24 mars 2021 genom förhandsröstning (poströstning) med ti...

11:39 / 24 Mar Bredband2 Press release

Bredband2: Årsredovisning 2020

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/ra...

09:00 / 3 Mar Bredband2 Press release

Bredband2: Bokslutskommuniké 2020

Bredband2 förvärvade A3 genom ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande som genomfördes den 30 november 2020. Nyemissionen i samband med förv...

09:15 / 10 Feb Bredband2 Press release