Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Kommuniké från extra bolagsstämma

14:30 / 16 October 2020 Bredband2 Press release

Extra bolagsstämman 2020-10-16 i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

1. ändra bolagsordningen i avseende på gränser för aktiekapital och antalet aktier till lägst 17 500 000 kr och högst 70 000 000 kr samt lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier.

2. bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 300 000 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot betalning med apportegendom.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16/10-2020 kl.14.30.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/