Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Bredband2: Delårsrapport, jan-juni 2020

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 356 Mkr för första halvåret, vilket är en ökning med 9 % jämfört med samma period 2019. Rörelseresultate...

09:28 / 28 Jul Bredband2 Press release

Bredband2: Delårsrapport, jan-mars 2020

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 177 Mkr för första kvartalet, vilket är en ökning med 10 % jämfört med samma period 2019. Rörelseresulta...

09:07 / 5 May Bredband2 Press release

Bredband2: Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 556346-9062 fattade 2020-03-18 beslut om:
1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkni...

15:01 / 18 Mar Bredband2 Press release

Bredband2: Årsredovisning 2019

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/ra...

09:00 / 26 Feb Bredband2 Press release

Bredband2: Bokslutskommuniké 2019

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 671 Mkr för 2019, vilket är en ökning med 12 % jämfört med 2018. Rörelseresultatet blev 51 Mkr, en öknin...

09:32 / 6 Feb Bredband2 Press release