Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari-juni 2019 Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062

09:54 / 25 July 2019 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 326 Mkr för första halvåret, vilket är en ökning med 11 % jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet blev 20,8 Mkr, en ökning med 15 %.

Andra kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 164,5 (146,9) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,3 (7,1) Mkr

- Resultat före skatt uppgick till 10,3 (7,1) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (5,6) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,012 (0,008) kr

Första halvåret i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 325,8 (292,6) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,8 (18,1) Mkr

- Resultat före skatt uppgick till 20,9 (18,2) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 16,3 (14,2) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,023 (0,020) kr

Viktiga händelser

- Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.

- Under första halvåret har antalet bredbandskunder ökat med netto c:a 7 100 (9 500) st. En förbättring har skett i andra kvartalet jämfört med det första, en ökning med c:a 30 %.

- Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 8 % och från privatförsäljningen med 13 % jämfört med första halvåret 2018.

- Flera viktiga företagskunder har kontrakterats under första halvåret, senast AniCura med djursjukhus och kliniker på 250 orter där vi initialt levererar till 44 orter.

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Redeye AB. 

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-07-25 kl 09:55. 

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/