Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 ändrar beslut om förslag till utdelning till 5 öre per aktie

08:00 / 8 February 2018 Bredband2 Press release

Styrelsen i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), som är noterat på First North, beslutade igår (den 7 februari) att föreslå årsstämman att fatta beslut om utdelning för 2017 med 4,5 öre (0,045 kr) per aktie. Beslutet meddelades i bolagets bokslutskommuniké som offentlig­gjordes under förmiddagen igår.

Den vidare hanteringen av frågan om utdelningen har visat att Euroclears system inte kan hantera utdelning med belopp på lägre nivå än ett (1) öre och Euroclear kan därför inte hantera styrelsens förslag till utdelning med 4,5 öre per aktie.

Mot den bakgrunden har styrelsen ändrat sitt beslut och föreslår nu att årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) beslutar om utdelning med 5 öre per aktie.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 225 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-02-08 kl 08:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/