Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, jan-sept 2018

08:00 / 25 October 2018 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 444 Mkr för nio månader 2018, vilket är en ökning med 15% jämfört med samma period 2017. Rörelseresultatet blev 30,4 Mkr.

Tredje kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 151,7 (132,5) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,3 (12,4) Mkr

- Resultatet före skatt uppgick till 12,7 (12,7) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 9,7 (9,9) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,014 (0,014) kr

Periodens nio månader i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 444,3 (387,2) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30,4 (30,3) Mkr

- Resultatet före skatt uppgick till 30,9 (30,5) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 24,1 (23,3) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,034 (0,033) kr

Viktiga händelser under perioden

- Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,05 (0,03) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.

- Under periodens nio månader har antalet bredbandskunder ökat med netto 11 800 (20 200) st.

- Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 11% och från privatförsäljningen med 16% jämfört med samma period 2017.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 235 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5300 aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Redeye AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-10-25 kl 08:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/