Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport januari - juni 2017

11:21 / 1 August 2017 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 255 Mkr för första halvåret 2017, vilket är en ökning med 19 % jämfört med samma period 2016. Rörelseresultatet blev 19,3 Mkr, vilket är en ökning med 34 %.

Andra kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 128,9 (109,2) Mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,1 (6,5) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till 9,1 (6,4) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 (5,0) Mkr
  • Resultatet per aktie var 0,010 (0,007) kr

Första halvåret i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 254,7 (213,8) Mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19,3 (14,3) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till 19,2 (14,1) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 14,6 (11,0) Mkr
  • Resultatet per aktie var 0,021 (0,016) kr

Viktiga händelser första halvåret

Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,03 (0,02) kr per aktie, vilken genomfördes i mars. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark. Under första halvåret har antalet bredbandskunder ökat med netto 16 000 (16 000) st.Försäljningsavdelningen har tillförts nya verktyg med BOSS. Det samlade ordervärdet på avtal som tecknats med företag under första halvåret 2017 har ökat med 23 % jämfört med motsvarande siffra för första halvåret 2016.

Bredband2 är den första operatören i Sverige som lyckas leverera en snitthastighet över 100 Mbit/s, enligt rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 210 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-01 kl 11:30. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/