Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport januari - mars 2017

10:01 / 27 April 2017 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 126 Mkr för första kvartalet 2017, vilket är en ökning med 20 % jämfört med samma period 2016.
Rörelseresultatet blev 10,1 Mkr, vilket är en ökning med 30%.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 125,8 (104,5) Mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,1 (7,8) Mkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 10,1 (7,7) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,7 (6,0) Mkr
  • Resultatet per aktie var 0,011 (0,009) kr

Viktiga händelser

Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,03 (0,02) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark. Under första kvartalet har antalet bredbandskunder ökat med netto 11 600 (8 000) st.Försäljningsavdelningen har tillförts nya verktyg med BOSS och har förstärkts med 10 nyanställda företagssäljare.Företagsförsäljningen visar en tydlig ökning.

Bredband2 är den första operatören i Sverige som lyckas leverera en snitthastighet över 100 Mbit/s, enligt rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 200 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-04-27 kl 10:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/