Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 första operatören med genomsnittshastighet över 100 Mbit/s

08:00 / 6 March 2017 Bredband2 Press release

Bredband2 är den första operatören i Sverige som till sina kunder lyckas leverera en snitthastighet för att ta emot data som är högre än 100 Mbit/s, enligt rapporten Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2016 som Stiftelsen för Internetinfrastruktur sammanställt. Bredband2 har levererat en genomsnittlig nedladdningshastighet på 108 Mbit/s i de 168 000 mätningar som gjorts via Bredbandskollen under 2016.

Bredband2:s fibertjänst har varit snabbast för skickad data under åtta år i rad ända sedan Bredbandskollen påbörjade sina mätningar och vi har även varit snabbast när det gäller svarstider under alla år då mätningarna sammanställts.

Detta är ett fantastiskt kvitto på vårt långsiktiga arbete att ständigt förädla vårt fibernät med marknadens bästa utrustning och den senaste generationens hårdvara. Ännu mer glädjande är att vi precis har genomfört bolagets största uppgradering i samarbete med Cisco, vilket höjer kvaliteten, intelligensen och säkerheten ytterligare i nätet. Vi positionerar därmed Bredband2 för framtiden med en av marknadens bästa nätinfrastrukturer, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 200 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-03-06 kl 08:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/