Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 erhåller Actic som kund av fibertjänster till sina gym i Norden

08:00 / 21 November 2017 Bredband2 Press release

Actic väljer Bredband2:s infrastrukturplattform med hög säkerhet för att via fiber koppla samman sina kontor och gym runt om i Norden.  Avtalet är över 45 månader med ett beräknat ordervärde på drygt 13,5 Mkr.

Actic kommer genom denna lösning att digitalisera sina gym ytterligare genom att koppla upp alla sina gym via fiber. På så sätt kan Actic säkerställa kvaliteten och driften, förbättra kundupplevelsen och den digitala marknadsföringen samt förbättra tillgången till WiFi för sina kunder.

"Vi tycker att Bredband2 verkligen lyssnat och förstått våra nuvarande och framtida behov. Det är viktigt för oss att ha en samarbetspartner som prioriterar att ta fram flexibla lösningar och som snabbt kan följa vår expansion med anpassade tjänster för den spännande digitala utvecklingen branschen är inne i" säger Mårten Hoffman, CIO på Actic.

"Actic är ett mycket spännande företag i en intressant bransch. Framtidens gym står inför en digitalisering för att stärka kundupplevelsen, vilket kräver en bättre infrastruktur. Vi fortsätter den positiva dialogen och ser möjligheter att vidareutveckla samarbetet i rikting mot en helhetslösning för alla infrastrukturdelar", säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

Delar av denna PR har tidigare kommunicerats i delårsrapporten.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 215 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-21 kl 08:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/