Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport januari - september 2017

10:23 / 26 October 2017 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 387 Mkr för nio månader 2017, vilket är en ökning med 18 % jämfört med samma period 2016. Rörelseresultatet blev 32,3 Mkr, vilket är en ökning med 24 %.

Tredje kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 132,5 (115,1) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,0 (11,8) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 13,3 (12,0) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (9,3) Mkr

Resultatet per aktie var 0,015 (0,013) kr

Periodens nio månader i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 387,2 (328,8) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,3 (26,1) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 32,5 (26,1) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 24,8 (20,3) Mkr

Resultatet per aktie var 0,035 (0,029) kr

Viktiga händelser under periodens nio månader
Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,03 (0,02) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.
Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark. Under periodens nio månader har antalet bredbandskunder ökat med netto 20 200 (23 300) st.
Försäljningsavdelningen har tillförts nya verktyg med BOSS. Det samlade ordervärdet på avtal som tecknats med företag under nio månader 2017 har ökat med 50 % jämfört med motsvarande siffra för nio månader 2016.
Bredband2 har under tredje kvartalet säkrat den enskilt största företagsaffären i bolagets historia.

Bredband2 är den första operatören i Sverige som lyckas leverera en snitthastighet över 100 Mbit/s, enligt rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 215 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-10-26 kl 10:30. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/