Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande

Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 200 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på F...

08:00 / 1 Nov Bredband2 Press release

Flaggningsmeddelande

Joachim Landhager, försäljningschef i Bredband2 AB har förvärvat 100 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2...

08:00 / 30 Oct Bredband2 Press release

Delårsrapport januari - september 2017

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 387 Mkr för nio månader 2017, vilket är en ökning med 18 % jämfört med samma period 2016. Rörelseresulta...

10:23 / 26 Oct Bredband2 Press release

Delårsrapport januari - juni 2017

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 255 Mkr för första halvåret 2017, vilket är en ökning med 19 % jämfört med samma period 2016. Rörelseresult...

11:21 / 1 Aug Bredband2 Press release

Delårsrapport januari - mars 2017

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 126 Mkr för första kvartalet 2017, vilket är en ökning med 20 % jämfört med samma period 2016.
Rörelseresu...

10:01 / 27 Apr Bredband2 Press release

Kommuniké från årsstämma 2017-03-14

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:
1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning s...

15:48 / 14 Mar Bredband2 Press release

Bredband2: Årsredovisning 2016

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.bredband2.com.
För ytterligare information:...

16:01 / 20 Feb Bredband2 Press release

Bokslutskommuniké 2016

Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 451 Mkr för 2016, vilket är en ökning med 24 % jämfört med ...

09:43 / 7 Feb Bredband2 Press release