Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, jan-juni 2016

10:20 / 1 August 2016 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 214 Mkr för första halvåret 2016, vilket är en ökning med 21,5 % jämfört med första halvåret 2015. Rörelseresultatet blev 14,3 Mkr.

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,2 (90,0) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,5 (4,8) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 6,4 (4,6) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,0 (3,6) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,007 (0,005) kr

   Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 213,8 (176,0) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,3 (8,1) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 14,1 (7,6) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11,0 (6,3) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,016 (0,009) kr
 • Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,02 (0,01) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.
 • Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt mycket stark med en nettotillväxt med 16 000 (6 500) st privatkunder.
 • Ändrad bedömning av periodisering av kampanj-rabatter påverkar första halvårets nettoomsättning och resultat före skatt med 6,3 Mkr (se nedan under rubriken Rörelsens intäkter).

 Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 175 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/