Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari-mars 2016

08:36 / 28 April 2016 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 104,5 Mkr för första kvartalet 2016, vilket är en ökning med 22 % jämfört med samma period 2015. Av omsättningsökningen är ca 4 %-enheter hänförligt till ändrad bedömning av kampanjrabatter. Rörelseresultatet blev 7,8 Mkr. Justerat för ändrad bedömning av kampanjrabatter ökade rörelseresultatet med ca 40 %.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Första kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 104,5 (85,9) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,8 (3,3) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 7,7 (3,2) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 6,0 (2,7) Mkr

Resultatet per aktie var 0,009 (0,004) kr

Viktiga händelser
Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,02 (0,01) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.
Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark med en nettotillväxt med ca 8 000 (5 000) st privatkunder.

Ändrad bedömning av periodisering av kampanj­rabatter påverkar periodens nettoomsättning och resultat före skatt med 3,2 Mkr.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 170 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/