Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2015

09:06 / 10 February 2016 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 364 miljoner kronor för 2015, vilket är en ökning med 21,7% jämfört med 2014.Rörelseresultatet blev 20,5 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om höjd utdelning till 0,02 kr per aktie.

Fjärde kvartalet 2015 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 95,7 (80,5) Mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,2 (3,8) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till 5,3 (3,7) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 (4,2) Mkr
  • Resultatet per aktie var 0,006 (0,006) kr

Helåret 2015 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 363,9 (299,1) Mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,5 (18,1) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till 19,9 (16,9) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 15,8 (14,0) Mkr
  • Resultatet per aktie var 0,023 (0,020) kr
Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 160 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/