Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari-september 2016

08:55 / 1 November 2016 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 329 Mkr för nio månader 2016, vilket är en ökning med 22,6 % jämfört med samma period 2015. Rörelseresultatet blev 26,1 Mkr.

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 115,1 (92,3) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,8 (7,1) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 12,0 (6,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,3 (5,5) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,013 (0,008) kr

Periodens nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 328,8 (268,2) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,1 (15,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 26,1 (14,5) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 20,3 (11,7) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,029 (0,017) kr
 • Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,02 (0,01) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.
 • Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark under 2016 med en nettotillväxt om 23 300 (15 500) st privatkunder.

Ändrad bedömning av periodisering av kampanjrabatter påverkar periodens nettoomsättning och resultat före skatt med 7,8 Mkr (se nedan under rubriken Rörelsens intäkter).

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 185 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-11-01 kl 09:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/