Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Skandikon köper komplett infrastrukturlösning av Bredband2

08:00 / 10 October 2016 Bredband2 Press release

Skandikons kontorsnätslösning kopplas samman med säker höghastighetsfiber och full redundans till Bredband2:s datacenter för lagring som svarar direkt mot ett sekundärt datacenter. Beräknat ordervärde är ca 2 Mkr.

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning. Deras mycket höga krav på stabilitet och säkerhet ledde till att Bredband2 tog fram en skräddarsydd lösning med IP-VPN-anslutningar baserade på fiber. Det kombinerar vi också med vår kraftfullaste Internettjänst och vår högsta servicenivå.

"Bredband2 lyssnade redan från början efter vad våra behov är idag och vad vi planerar för framtiden. Deras tydliga vilja att verkligen försöka förstå vårt behov har varit en mycket viktig del i vårt beslut att köpa tjänsterna från Bredband2", säger Michael Zetterros, IT-driftansvarig på Skandikon.

"Det känns glädjande att Skandikon valt oss i konkurrens med många andra aktörer på marknaden. Nära och bra relationer med våra kunder är högt prioriterat för oss. Det är också mycket värdefullt att få ett så här tydligt erkännande på företagsmarknaden", säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 185 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-10-10 kl 08:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/