Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Nu kör vi det nya CRM-systemet BOSS

08:18 / 20 August 2015 Bredband2 Press release

Bredband2 har under en längre tid utvecklat ett nytt CRM-system, BOSS (Broadband Operation Support Suite). Bakgrunden är att Bredband2 under årens lopp skapat en omfattande och värdefull erfarenhet av att hantera komplexiteten hos kunder med en geografiskt spridd och heterogen infrastruktur. Effektiviteten i systemen är avgörande för att vi ska lyckas på marknaden och har alltid varit en av Bredband2:s ledstjärnor.

"Det känns bra att vi nu får möjlighet att utnyttja vår investering i framtiden via BOSS som både kommer bidra till effektivare kundhantering och ökad flexibilitet i marknadskampanjer. Det är ett stort och viktigt steg för att bli ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden", säger Daniel Krook, VD på Bredband2.  

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 140 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/