Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport januari - juni 2015

10:33 / 29 July 2015 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 176 miljoner kronor för första halvåret 2015, vilket är en ökning med 22,5% jämfört med samma period 2014. Rörelseresultatet blev 8,1 miljoner kronor.

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,0 (72,2) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,8 (4,4) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 4,6 (4,0) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,6 (3,1) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,005 (0,004) kr
 • Omsättningstillväxt med 25% jämfört med Q2 2014

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 176,0 (143,6) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,1 (7,9) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 7,6 (7,2) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,3 (5,6) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,009 (0,008) kr
 • Omsättningstillväxt med 22,5% jämfört med första halvåret 2014
 • Volymtillväxt med c:a 6 500 privatkunder
 • Säljorganisationen förstärks med flera nya säljare
 • Aktieutdelning om 7 Mkr genomförd
 • Kraftigt förbättrat kassaflöde
Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 145 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/