Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari-mars 2015

09:00 / 28 April 2015 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 86 miljoner kronor för första kvartalet 2015, vilket är en ökning med 20% jämfört med samma period 2014. Rörelseresultatet blev 3,3 miljoner kronor. 

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 85,9 (71,4) Mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,3 (3,6) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till 3,0 (3,2) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 (2,5) Mkr
  • Resultatet per aktie var 0,004 (0,004) kr
  • Volymtillväxt med c:a 5 000 privatkunder
  • Säljorganisationen förstärks med flera nya säljare
  • Aktieutdelning om 7 Mkr genomförd
Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 140 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/