Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2014

10:34 / 5 February 2015 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 299 miljoner kronor för helåret 2014, vilket är en ökning med 16 %. Rörelseresultatet blev 18,1 miljoner kronor.  Rörelseresultatet har ökat med 24 % och kassaflödet förbättrats med 29 %. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 0,01 kr per aktie.

Fjärde kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 80,5 (68,4) Mkr

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,8 (3,5) Mkr

  • Resultat före skatt uppgick till 3,7 (3,3) Mkr

  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 (3,2) Mkr

  • Resultatet per aktie var 0,006 (0,005) kr

 

Helåret 2014 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 299,1 (258,4) Mkr

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,1 (14,6) Mkr

  • Resultat före skatt uppgick till 16,9 (13,5) Mkr

  • Resultatet efter skatt uppgick till 14,0 (11,2) Mkr

  • Resultatet per aktie var 0,020 (0,016) kr

Viktiga händelser

-       Volymtillväxt av privatkunder under året, +24 000 st

-        Intäkter från företagstjänster har ökat 29,6 % under året

-        Datacentret Marinen i Malmö överträffar förväntningarna och byggs ut ytterligare

-        Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 0,01 kr per aktie eller totalt 7 010 tkr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 140 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/