Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, jan-mars 2014

09:18 / 29 April 2014 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 71,4 miljoner kronor för första kvartalet 2014. Rörelseresultatet blev en vinst med 3,6 miljoner kronor.

Första kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 71,4 (61,7) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,6 (3,0) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 3,2 (2,7) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (2,1) Mkr

Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 120 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/