Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) lämnar utdelning

08:00 / 3 February 2014 Bredband2 Press release

Styrelsen i Bredband2 föreslår att bolagsstämman lämnar utdelning med 0,01 kr per aktie för verksamhetsåret 2013. Stämman äger rum i Stockholm den 4 mars och kallelse till stämman publiceras i morgon den 4 februari.

Utdelningen om totalt drygt 7 Mkr motsvarar ca 50 procent av koncernens resultat före schablonskatt för 2013.

"Det känns riktigt bra att Bredband2 nu för första gången i bolagets historia kan lämna utdelning till sina aktieägare", säger Daniel Krook, VD på Bredband2. "Vi har vänt bolaget och levererat positiva resultat under ett antal år nu. Den föreslagna utdelningen ser vi som en viktig milstolpe i den utvecklingen."


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: "Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation." Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 110 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/bredband2/r/bredband2-i-skandinavien-ab--publ--lamnar-utdelning,c9529853

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9529853/205610.pdf

Show as PDF