Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2013

10:14 / 6 February 2014 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 258 miljoner kronor för helåret 2013. Rörelseresultatet blev en vinst med 14,6 miljoner kronor.  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 0,01 kr per aktie.

Fjärde kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 68,4 (60,4) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,5 (2,8) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 3,3 (2,5) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (18,8) Mkr*

Resultatet per aktie var 0,00 (0,03) kr

Helåret 2013 i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 258,4 (227,4) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,6 (11,4) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,1) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 11,2 (26,4) Mkr*

Resultatet per aktie var 0,02 (0,04) kr

Viktiga händelser:
Bredband2 lanserade en ny varumärkesprofil och ökade säljkåren väsentligt
Det nya toppmoderna datacentret "Marinen" i Malmö invigdes under hösten
Bredband2 startar utvecklingen av ett nytt CRM-system, BOSS
Kassaflödet är kraftigt förstärkt under 2013

Styrelsen föreslår utdelning med 0,01 kr per aktie eller totalt 7 010 016,47 kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

*) Resultatet 2013 belastas med schablonskatt, föregående år aktiverades skattemässiga förlustavdrag.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 110 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/