Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 vann upphandling till John Mattson

08:00 / 1 December 2014 Bredband2 Press release

Bredband2 har vunnit en upphandling av bredband till John Mattson Fastighets AB. Avtalet löper över 7 år och gäller c:a 1600 lägenheter. Beräknat ordervärde är c:a 7Mkr.

"Det känns mycket bra att John Mattson väljer oss som exklusiv leverantör i hård konkurens med övriga aktörer på marknaden. Vi stärker vår position som tredje störst på fibermarknaden ytterligare. Privatsidan växer i rekordfart där även tillväxten i öppna nät fortsätter utvecklas starkt.", säger Daniel Krook, VD Bredband2.

"Bredband2 har via referenser bevisligen en bra tjänst och stor erfarenhet av att leverera denna typ av stora bredbandsinstallationer. Kvalitén på tjänsten, hög driftssäkerhet och snabba hanteringstider vid eventuella problem är viktigt för oss och våra hyresgäster.", säger Thomas Enmark, Fastighetsutvecklingschef John Mattson.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 130 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/