Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Bredband2 vann upphandling till John Mattson

Bredband2 har vunnit en upphandling av bredband till John Mattson Fastighets AB. Avtalet löper över 7 år och gäller c:a 1600 lägenheter. Beräknat ...

08:00 / 1 Dec Bredband2 Press release

Bredband2 vann upphandling för Malmö Stad

Bredband2 har vunnit en upphandling för Malmö Stad av datahallstjänster. Avtalet är 8 år med möjlig förlängning med ytterligare 4 år. Beräknat ord...

11:02 / 10 Nov Bredband2 Press release

Delårsrapport, januari-september 2014

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 219 miljoner kronor för periodens nio månader. Rörelseresultatet blev en vinst med 14,2 miljoner kronor....

09:23 / 24 Oct Bredband2 Press release

Delårsrapport, jan-juni 2014

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 143,6 miljoner kronor för första halvåret 2014. Rörelseresultatet blev en vinst med 7,9 miljoner kronor. A...

11:21 / 31 Jul Bredband2 Press release

Delårsrapport, jan-mars 2014

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 71,4 miljoner kronor för första kvartalet 2014. Rörelseresultatet blev en vinst med 3,6 miljoner kronor....

09:18 / 29 Apr Bredband2 Press release

Kommuniké från årsstämma 2014-03-04

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:
1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning s...

15:55 / 4 Mar Bredband2 Press release

Bokslutskommuniké 2013

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 258 miljoner kronor för helåret 2013. Rörelseresultatet blev en vinst med 14,6 miljoner kronor. Styrels...

10:14 / 6 Feb Bredband2 Press release