Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Knightec väljer Bredband2 som leverantör

13:23 / 17 September 2013 Bredband2 Press release

Alla Knightec:s kontor kopplas samman via 1 Gbit/s IP VPN fiber med säker co-location i Bredband2:s egna datacenter.

Knightec är ett konsultbolag konsulter inom teknik och ledarskap, specialiserade på produktutveckling. Knightec ger sina kunder försprång genom teknisk spetskompetens och effektiva arbetssätt. Detta ställer höga krav på den interna infrastrukturen för kommunikationen mellan medarbetarna där det strategiska beslutet var att centralisera vitala delar.

"Bredband2 blev det självklara valet när vi beslutade oss för en gemensam lösning för alla kontoren. Vår erfarenhet av Bredband2, som initialt levererade till ett av kontoren, har varit mycket positiv med nära och pålitliga relationer.", säger Jörgen Norman, IT-chef på Knightec AB.

"Det är ett bra betyg för Bredband2 när våra kunder visar förtroende att utöka relationen från en mindre lösning till att bli mer av en helhetsleverantör av viktiga kommunikationstjänster", säger Daniel Krook, VD på Bredband2.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: "Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation." Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 110 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/bredband2/r/knightec-valjer-bredband2-som-leverantor,c9467662

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9467662/160984.pdf

Show as PDF