Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Fiberbaserade tjänster till företag växer så det knakar. Bredband2 anställer tio säljare

08:51 / 20 May 2013 Bredband2 Press release

Allt fler företag ser moderna IT-lösningar som ett starkt konkurrensmedel. Man vill bli snabbare, säkrare och vill ha fler tjänster som bygger på optisk fiberteknik.

"Fiber var en förutsättning för den snabba utveckling vi ser idag. Det är inte ovanligt med kunder som vill ha internet- och datakommunikationstjänster upp till 10 Gbit/s. Även virtuella växlar, mobilt bredband och lagring i våra tre datahallar ökar hela tiden" säger Daniel Krook, VD, Bredband2 i Skandinavien AB.

"För att möta den ökande efterfrågan kommer vi att anställa tio nya säljare. Vi räknar med att satsningen, som på kort sikt ökar vår kostnadskostym, ska ge god avkastning från nästa år och framöver. Vi vet att Bredband2 idag kan leverera stabila och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder. Därför känner vi oss väl rustade för denna satsning", avslutar Daniel Krook.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: "Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation." Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en ledande leverantör av användarvänliga och kraftfulla bredbandstjänster i fiberbaserade nät till privat- och företagskunder. Kunderna erbjuds avancerade kommunikationstjänster som Internet, telefoni, TV, datacenter och mobilt bredband. Bolaget är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/bredband2/r/fiberbaserade-tjanster-till-foretag-vaxer-sa-det-knakar--bredband2-anstaller-tio-saljare,c9416750

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9416750/124370.pdf

Show as PDF