Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari - mars 2013

10:54 / 2 May 2013 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 61,7 miljoner kronor för första kvartalet 2013, en ökning med 13%. Rörelseresultatet blev en vinst med 3,0 miljoner kronor. Kreditratinginstitutet Bisnode Kredit (fd Soliditet) har under första kvartalet 2013 givit det operativa dotterbolaget Bredband2 AB kreditratingen AAA. Första kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 61,7 (54,4) Mkr · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (2,1) Mkr · Resultat före skatt uppgick till 2,7 (1,7) Mkr · Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (1,7) Mkr · Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.       Kontaktperson: Daniel Krook, VD och koncernchef, 070 - 699 56 60Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/bredband2/r/delarsrapport--januari---mars-2013,c9409470

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9409470/118961.pdf

Show as PDF