Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bahnhof och Bredband2: Fria operatörer ska tvinga bort monopolet

08:30 / 14 February 2013 Bredband2 Press release

Mellanhänderna behövs inte. Nu lanserar de två största stadsnätsoperatörerna i Sverige ett samarbete som ger all makt till kommunerna. I stället för att sälja ut sina nät kan de välja vilket engagemang de vill ha. Tillsammans hjälps vi åt med resten.

Resultatet: Lägre priser och mer konkurrens i näten.

Det är ett farligt läge. Jättarna Telia, Telenor och Comhem är på väg att ta över driften av många av de stadsnät kommunerna byggt upp under många år. Med de nya mellanhänderna blir kostnaderna högre, både för oberoende operatörer och för abonnenter.

Vi utgör ett starkt alternativ. Tillsammans har vi fler än en kvarts miljon kunder i Sveriges olika stadsnät. Vi kan stadsnät och utgör ett alternativ till uppköp och driftsavtal. Med vår modell kan kommunerna själva välja sin engagemangsnivå, och tillsammans hjälps vi åt med resten.

Vårt samarbete leder till lägre kostnader; för Sveriges kommuner, för alla slutkunder och för oss som operatörer. När jättarna inte har monopol på nättillgången och kan sätta vilka priser de vill på tillgången till näten ökar konkurrensen.

 - Vi för just nu en dialog med Stadsnätsföreningen och med oberoende nätägare, bland annat med en rad större stadsnät i Mellansverige, för att samordna initiativet. Men vi vill ha med fler operatörer, alla är välkomna att delta i vårt arbete för att öka konkurrensen i stadsnäten, säger Daniel Krook, vd på Bredband2.

- Tillsammans är vi, Bahnhof och Bredband2, landets största stadsnätsoperatör. Men mellanhänderna har spelat ut sin roll i stadsnäten. Vi förstår att kommunerna har satsat enormt mycket pengar på infrastrukturen, och att skattepengarna måste göra nytta. Genom att sälja driften av näten säljer man ut kommuninvånarna. Om vi tillsammans hittar konkurrensneutrala former gagnar det alla, framförallt slutkunderna, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.


För ytterligare information: Daniel Krook, VD, Bredband2 (publ), +46 (0) 70 699 56 60 eller Jon Karlung, VD, Bahnhof (publ), +46 (0) 761 11 01 60Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/bredband2/r/bahnhof-och-bredband2--fria-operatorer-ska-tvinga-bort-monopolet,c9370218

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9370218/92072.pdf

Show as PDF