Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

11:38 / 7 January 2013 Bredband2 Press release

Anders Sandberg, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 1 800 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Sandbergs totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 1 800 000 aktier motsvarande ca 0,26% av röste- och kapitalandelen i bolaget.


För ytterligare information: Anders Sandberg, styrelseledamot, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), e-post: anders.sandberg@lulebo.se         

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/bredband2/r/flaggningsmeddelande-i-bredband2-i-skandinavien-ab--publ-,c9354181

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9354181/80604.pdf

Show as PDF