Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

10:16 / 5 November 2012 Bredband2 Press release

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 2 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 104 000 000 aktier motsvarande ca 14,84% av röste- och kapitalandelen i bolaget.


För ytterligare information: Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/bredband2/r/flaggningsmeddelande-i-bredband2-i-skandinavien-ab--publ-,c9330161

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9330161/62924.pdf

Show as PDF