Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari – juni 2011

11:06 / 23 August 2011 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 97 miljoner kronor för första halvåret 2011. Rörelseresultatet blev en vinst med 2,5 miljoner kronor.

Bolaget är inne i Fas II där investering för långsiktig lönsam tillväxt står högst på agendan.

Andra kvartalet i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 48,8 (44,0) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 (1,2) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 (0,9) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Första halvåret i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 96,7 (89,1) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,5 (2,3) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 (1,5) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1440866

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1440867

Show as PDF