Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari – september 2011

09:43 / 1 November 2011 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 147 miljoner kronor för periodens nio månader. Rörelseresultatet blev en vinst med 4,9 miljoner kronor. Bolaget är inne i Fas II där investering för långsiktig lönsam tillväxt står högst på agendan.

Tredje kvartalet i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 50,5 (45,8) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,4 (2,0) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (1,6) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Periodens nio månader i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 147,2 (134,9) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,9 (4,3) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 3,3 (3,1) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1506244

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1506245

Show as PDF