Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 och Labs2 förlikas

08:30 / 26 January 2011 Bredband2 Press release

Alla tvister mellan bolagen och koncernbolagen görs upp i ett slag.

Bredband2 i Skandinavien AB, som är noterat på First North, och Bredband2 AB på ena sidan och Labs2 Group AB, som också är noterat på First North, och Labs2 i Lund AB på den andra sidan har träffat förlikning avseende alla tvister mellan bolagen och koncernbolagen. Genom förlikningen och dess genomförande, som sker inom en månad från idag, regleras slutligt alla krav och mellanhavanden mellan bolagen.

För Bredband2-koncernen innebär förlikningen, med hänsyn till redan gjorda reservationer, ingen negativ resultatpåverkan.

”Vi är mycket glada över att nu kunna lägga de här processerna bakom oss och fullt ut koncentrera oss på kärnverksamheten”, säger Bredband2s VD Daniel Krook.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 90 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1276409