Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kommuniké från Bredband2 i Skandinavien AB:s årsstämma

16:55 / 4 May 2010 Bredband2 Press release

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:

1.Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

2.Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen.

3.Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.

4.Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

5.Omval av styrelseledamöter Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook, Rolf Johansson, Anders Sandberg och Martin Alsén.

Styrelsen Bredband2 i Skandinavien AB (publ)


För ytterligare information: Daniel Krook, VD i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 56 60, E-post: daniel.krook@bredband2.se Anders Lövgren, Styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Mobiltelefon: 070-629 05 91, E-post: anders.lovgren@bredband2.se

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1126975

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1126976

Show as PDF