Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Delårsrapport, januari – mars 2010

10:50 / 4 May 2010 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 45 miljoner kronor för första kvartalet 2010. Rörelseresultatet blev en vinst med 1,1 miljoner kronor med ett positivt kassaflöde för verksamheten på 1,2 miljoner (före förändring av rörelsekapital).

Första kvartalet i sammandrag: - Nettoomsättningen uppgick till 45,0 (44,7) mkr - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 (0,7) mkr - Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 (1,4) mkr - Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr - Kassaflödet före förändring av rörelsekapital uppgick till 1,2 (0,3) mkr

(Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år)


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1126386

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1126387

Show as PDF