Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 säljer nät till Hammarö kommun

08:22 / 7 April 2010 Bredband2 Press release

Bredband2 avyttrar nätet i Hammarö till kommunen för 2,6 Mkr. Försäljningen påverkar inte resultatet, men ger en positiv kassaflödeseffekt.

Hammarö kommun kommer i och med förvärvet av nätet från Bredband2 att satsa på ett öppet stadsnät och fortsätta sina investeringar för att nå fler hushåll. Detta ligger i linje med Bredband2s strategi och valet av köpare av nätet var därför enkelt. Bredband2 behåller sina kunder och blir tjänsteleverantör i Hammarös öppna stadsnät.

"Bredband2s strategi omfattar inte att äga passiv infrastruktur eftersom det är framtunga investeringar som binder mycket kapital och ofta har hög risk. I Sverige är tillgången till infrastruktur stor och fortsätter öka och priserna faller stadigt. Därför ser vi inga direkta fördelar med att äga nät", säger Daniel Krook, VD på Bredband2


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1110664

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1110665

Show as PDF