Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 lanserar lagringstjänst med back up

08:45 / 21 April 2010 Bredband2 Press release

Bredband2 lanserar i samarbete med Diino en lagringstjänst med back up till privatkunder och företag.

Tjänsten börjar säljas på marknaden i maj under Bredband2s varumärke.

Det blir allt viktigare för privatpersoner att kunna spara bilder, filmer och andra dokument på ett säkert sätt och samtidigt ha mycket utrymme för det. Det finns även möjlighet att låta andra få tillgång till valda delar för att tex se på bilder eller filmer.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1118637

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1118638

Show as PDF