Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 vann upphandling för leverans av bredband till 11 000 hushåll i Lulebo.

07:59 / 5 October 2010 Bredband2 Press release

Lulebo väljer Bredband2 som leverantör av bredbandstjänster till sina 11 000 hushåll. Avtalet löper på 3 år med start den första januari 2011 och avser leverans av bredband till samtliga hyresgäster inom Lulebo.

”Det är mycket glädjande att vi får möjlighet att leverera våra bredbandstjänster till ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Vi ser stora möjligheter i regionen och ambitionen är att stärka och vidareutveckla affären utifrån relationen med Lulebo och dess hyresgäster. Med affären stärker vi vår position som den klart största tjänsteleverantören i öppna nät” säger Daniel Krook, VD på Bredband2 i Skandinavien AB.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 90 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har cirka femtusen aktieägare och handlas på Nasdaq OMX Stockholm, First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1205368