Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kommentarer till Labs2:s pressmeddelande den 23 april 2009 m.m.

13:45 / 24 April 2009 Bredband2 Press release

Labs2 har i pressmeddelande den 23 april 2009 angett att bolaget har skadeståndskrav mot Bredband2 om över 60 miljoner kronor och att en del av kravet är hänförlig till teknisk utrustning som Labs2 enligt pressmeddelandet överväger att återta på grund av utebliven betalning från Bredband2:s sida. Bredband2 har ännu inte mottagit något specificerat skadeståndskrav från Labs2 vare sig i eller utanför de skiljemål som Labs2 påkallat och som ännu är i ett inledande skede. Bredband2 känner därför inte närmare till hur skadeståndskravet är beräknat eller vilka skäl som Labs2 åberopar till grund för kravet.

Bredband2:s uppfattning är att det aviserade skadeståndskravet inte är grundat på en seriös juridisk analys av Labs2:s rättsliga position. Bredband2 förmodar att skadeståndskravet avseende framtida licensavgifter, som avser perioden efter den 31 mars 2009, utgör den stora merparten av kravet. Bredband2 anser dock inte att det finns någon skyldighet enligt det uppsagda avtalet om tillhandahållande av BRIKKS att använda BRIKKS efter den 31 mars 2009 och inte heller någon skyldighet att utge licensersättning för BRIKKS om BRIKKS inte används efter den 31 mars 2009.

Bredband2 beräknar att den direkta skada som Bredband2 åsamkats till följd av Labs2s brott mot avtalet om tillhandahållande av BRIKKS överstiger tio miljoner kronor och att den vinst som Bredband2 genom Labs2:s grovt vårdslösa agerande kan ha gått miste om är betydligt större. Vidare har Bredband2 utestående fordringar på Labs2 avseende så kallade transittjänster som Labs2 utnyttjat men inte betalat för om cirka fem miljoner kronor.

När det gäller uppgiften i Labs2:s pressmeddelande om återtagande av viss teknisk utrustning är situationen den att Bredband2 inte anser sig skyldig att utge någon betalning till Labs2. Utrustningen är inte affärskritisk för Bredband2.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är den enda operatören i öppna nät med support 24 timmar om dygnet. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=963236

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=963237

Show as PDF