Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 säger upp BRIKKS-avtal med Labs2

08:36 / 4 February 2009 Bredband2 Press release

Bredband2 använder sedan hösten 2008 ett nytt affärssystem för kundhantering och fakturering. Det har nu ersatt BRIKKS från Labs2 som använts av Bredband2 sedan 2006.

Implementeringen av det nya affärsstödsystemet har fungerat väl. Bredband2 har stora förhoppningar om att det ska leda till bland annat förbättrade supportfunktioner och faktureringsprocesser och därmed bidra till att ytterligare stärka kundrelationerna.

Enligt Bredband2 har Labs2 brutit mot avtalet om tillhandahållande av BRIKKS varför Bredband2 har beslutat att ensidigt säga upp BRIKKS-avtalet.

Det nya affärsstödsystemet underlättar en fortsatt expansion under 2009, både organiskt och via eventuella förvärv. Det är skalbart och anpassat för att migrera in hela kundbaser. Samtidigt ger systemet ökade möjligheter att lansera nya tilläggstjänster.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredbandsoperatören, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), grundades 1989. I dag finns c:a 5 000 aktieägare till bolaget och aktierna handlas på First North, www.omxgroup.com/firstnorth/, under kortnamnet BRE2. Certified adviser för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är Remium AB, www.remium.se. Bredband2 är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, bostadsfastigheter och företag med verksamhet i Stockholm, Malmö och Umeå. Bolaget är Sveriges näst största operatör av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 70-talet stadsnät från Malmö i söder till Umeå i norr. Ett brett utbud av tjänster och dygnet-runt-support erbjuds till alla kunder.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=926307

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=926308

Show as PDF