Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2:s nyemission tecknad till 85procent

16:26 / 3 November 2009 Bredband2 Press release

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 85% vilket tillför bolaget ca 25,6 Mkr före emissionskostnader. Hade emissionen fulltecknats hade bolaget tillförts ca 30,2 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden avslutades den 28 oktober.

92 % av aktierna (motsvarande ca 23,5 Mkr) tecknades med stöd av primär företrädesrätt och 3 % (motsvarande ca 0,8 Mkr) tecknades med subsidiär företrädesrätt. Resterande 5 % (motsvarande ca 1,2 Mkr) tilldelades de tecknare som tecknat utan företräde. Dessa kommer att få avräkningsnota med betalningsinstruktioner tillsänt.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med ca 8 Mkr och uppgår därefter till ca 17,5 Mkr. Antalet aktier kommer att öka med ca 322 000 000 st och uppgår efter nyemissionen till ca 699 000 000 st.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är den enda operatören i öppna nät med support 24 timmar om dygnet. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1044810

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1044811

Show as PDF