Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ny CFO på Bredband2

Av strategiska skäl flyttas ekonomienheten till huvudkontoret i Stockholm. Ny CFO är Claes Fägersten som arbetat i motsvarande roller under de senaste...

11:06 / 29 Dec Bredband2 Press release

Bredband2:s nyemission tecknad till 85procent

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 85% vilket tillför bo...

16:26 / 3 Nov Bredband2 Press release

Bredband2 prisbelönat teknologiföretag

Bredband2 har tilldelats 4:e pris i kategorin snabbast växande teknologiföretag under perioden 2004-2008. Deloitte ger i samarbete med Svenska Riskkap...

08:10 / 23 Oct Bredband2 Press release

Bredband2 offentliggör emissionsprospekt

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har i dag offentliggjort emissionsprospekt avseende nyemission med företräde för befintliga ägare. Aktieägare har r...

20:36 / 13 Oct Bredband2 Press release

Bredband2 har 80 478 bredbandskunder

Efter förändringarna som genomfördes under andra kvartalet med höjda priser, avstängning av dåliga betalare, enhetliga administrativa avgifter mm. så ...

09:46 / 9 Oct Bredband2 Press release

Halvårsrapport 2009

Fokus på kassaflödet
• Resultatet var för halvåret positivt.
• Omsättningen under perioden uppgick till 87,1 (55,7) Mkr.
• Rörelseresultatet för peri...

13:20 / 17 Aug Bredband2 Press release

Bredband2 har 80 105 bredbandskunder

Antalet bredbandskunder i öppna nät har minskat något under andra kvartalet. Den viktigaste anledningen till detta är att vi genomfört en del administ...

11:51 / 15 Jul Bredband2 Press release

Delårsrapport jan-mars 2009

Fortsatt tillväxt med fokus på kassaflödet
• Rörelseresultatet utvecklas planenligt och var för första kvartalet positivt.
• Omsättningen under period...

15:23 / 27 May Bredband2 Press release

Bredband2 har 82 744 unika bredbandskunder

Efter förvärvet av Adamo har Bredband2 fortsatt sin positiva kundtillväxt under första kvartalet 2009. Bredband2 har per den 31/3-2009 totalt 82 744 u...

08:00 / 15 Apr Bredband2 Press release

Bokslutskommuniké 2008

Fortsatt tillväxt med fokus på kassaflödet
• Rörelseresultatet utvecklas planenligt och var för fjärde kvartalet positivt.
• Omsättningen under året u...

15:17 / 23 Feb Bredband2 Press release

Bredband2 säger upp BRIKKS-avtal med Labs2

Bredband2 använder sedan hösten 2008 ett nytt affärssystem för kundhantering och fakturering. Det har nu ersatt BRIKKS från Labs2 som använts av Bredb...

08:36 / 4 Feb Bredband2 Press release