Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom renodlad bredbandsoperatör - med fokus på lönsam tillväxt!

14:39 / 19 May 2008 Bredband2 Press release

• Kundtillväxten under första kvartalet var 3 370 unika bredbandskunder och därmed har SkyCom totalt 55 541 bredbandskunder. • Omsättningen första kvartalet uppgick till 26,7 (22,8) Mkr. • Rörelseresultatet första kvartalet uppgick till –1,8 (2,8) Mkr. • Resultat efter skatt första kvartalet uppgick till –2,0 (1,2) Mkr. • Resultat per aktie första kvartalet uppgick till -0,01 (0,00) Mkr. • Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 11,5 Mkr (7,2 Mkr).

Viktiga händelser

• SkyCom stärkte sin ställning som Sveriges största operatör i öppna nät över FiberLAN. • Antalet bredbandskunder uppgick vid kvartalets slut till 55 541 och har växt i alla segment. • SkyCom uppgraderade sin IP-telefoniplattform och ökar marknadsföringen av tjänsten på befintlig kundbas. • På årsstämman omvaldes Anders Lövgren som styrelseordförande. I övrigt valdes nya styrelseledamöter: Martin Alsén, Rolf Johansson, Daniel Krook och Anders Sandberg. • SkyCom har beslutat att byta namn till Bredband2 där nuvarande varumärken SkyCom och ABC Bredband kommer att integreras. • Rekrytering har genomförts för att förstärka säljfunktionen.

Kort om SkyCom: Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och äger bl.a. varumärkena SkyCom, Bredband2 och ABC Bredband. I dag finns ca 6 000 aktieägare i bolaget och aktierna handlas på First North, www.omxnordicexchange.com/firstnorth, under kortnamnet SKYC. Certified adviser för Sky Communication in Sweden AB (publ) är Remium AB, www.remium.se SkyCom är en ledande bredbandsoperatör i öppna stadsnät med verksamhet i Stockholm, Malmö och Umeå. Bolaget är Sveriges näst största operatör av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 60-talet stadsnät från Malmö i söder till Umeå i norr. Ett brett utbud av tjänster och dygnet-runt-support erbjuds till alla kunder.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=813407

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=813408

Show as PDF