Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kommuniké från Sky Communication in Sweden AB:s årsstämma 2008-04-24

13:36 / 24 April 2008 Bredband2 Press release

Årsstämman i Sky Communication in Sweden AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:

1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning. 2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen. 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören. 4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 5. Omval av styrelseledamot Anders Lövgren samt nyval av styrelseledamöter Daniel Krook, Rolf Johansson,  Anders Sandberg och Martin Alsén, Anders Lövgren valdes till styrelsens ordförande. Avgående styrelseledamöter  var Jöns Petter Lidström och Thomas Nyman. Till bolagets revisor omvaldes Ernst & Young AB.

Anders Lövgren Styrelseordförande. Född 1946. Lövgren är tillsammans med sina bröder ägare av en grupp företag med en samlad omsättning på drygt 1 miljard kronor. Gruppen består av Fastec AB, Valutec AB, Valutec OY, Optronic AB, Consultec AB. Tidigare uppdrag: VD, Realia Fastighets AB 1992-1995, VD, Columna Fastigher AB, 1996-2000. Lövgren innehar även styrelseuppdrag i Autotech Teknik Information AB (ordf) samt VD i Temautveckling Norden AB.

Daniel Krook Verkställande Direktör i Sky Communication in Sweden AB. Född 1971. Krook har tidigare arbetat som Finansdirektör och har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet och därefter en Executive MBA från EFL.

Rolf Johansson Advokat och partner i Linklaters Advokatbyrå. Född 1952. Johansson har över 20 års erfarenhet inom området affärsjuridik med fokus på företagsförvärv, kapitalmarknaden och större affärstransaktioner. Han har erfarenhet från olika branscher men tungvikten ligger på fastigheter.

Anders Sandberg VD för Lulebo AB sedan 1996 med stark förankring inom SABO. Född 1954. Sandberg innehar även styrelseuppdrag i Kallax Cargo AB, HBV, Nordea region, Bowlingkompaniet AB, Entreprenadsystem AB, NELAB Invest och har tidigare innehaft ca 17st styrelseuppdrag i olika branscher.

Martin Alsén Entreprenör inom IT och marknadsföring. Född 1956. Alsén har en ingenjörsbakgrund och har de senaste 10 åren arbetat främst med tekniker för att leverera krävande media via Internet. Han har grundat två IT-bolag som senare börsintroducerats samt även innehavt ledande befattningar i ytterligare tiotalet bolag.

6. Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med en maximal emission av aktier och optionsrätter att teckna nya aktier som kan leda till en ökning av antalet aktier med totalt högst 150 000 000 st. Styrelsens bemyndigande skall endast omfatta rätt att besluta om apportemission av aktier respektive emission av teckningsoptioner med betalning i form av apportegendom. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att nyemitterade aktier respektive teckningsoptioner skall utgöra förvärvsvaluta i samband med förvärv av företag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra. 7. Beslut fattades att ändra bolagets firma till Bredband2 i Skandinavien AB (publ).

Styrelsen Sky Communication in Sweden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Daniel Krook, VD i Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 56 60, E-post:

Anders Lövgren, Styrelseordförande i Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-629 05 91, E-post:

Besök gärna www.skycom.se Sky Communication in Sweden AB (publ) handlas på First North under kortnamnet SKYC För ytterligare information besök: www.omxgroup.com/firstnorth/.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=799685

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=799686

Show as PDF