Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom uppgraderar sin IP-telefoni plattform och ökar marknadsföringen av tjänsten på befintlig kundbas

09:34 / 11 March 2008 Bredband2 Press release

Efterfrågan på IP-telefoni har ökat kraftigt på marknaden och ofta väljer kunden sin bredbandsleverantör vid köp av tjänsten. SkyCom ser IP-telefoni som en del av kärnprodukten och har därför valt att ha en egen IP-telefoni plattform. Detta kommer vara en viktig konkurrensfördel gentemot många av konkurrenterna som köper in denna tjänst från externa underleverantörer. I samband med lanseringen av den nya plattformen kommer ett antal större marknadsföringskampanjer genomföras på befintlig kundbas.

För ytterligare information:

Daniel Krook, Verkställande Direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=775730

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=775731

Show as PDF