Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 renodlad bredbandsoperatör - med fokus på lönsam tillväxt!

13:57 / 17 November 2008 Bredband2 Press release

• Rörelseresultatet utvecklas planenligt och var för tredje kvartalet positivt. • Omsättningen för perioden uppgick till 87,5 (72,5) Mkr och 31,8 (25,7) Mkr under tredje kvartalet. • Rörelseresultatet för perioden uppgick till –2,8 (-2,3) Mkr och 0,4 (-2,6) Mkr under tredje kvartalet. • Resultat efter skatt för perioden uppgick till –2,8 (-67,9) Mkr och 0,2 (-20,5) Mkr under tredje kvartalet. • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,01 (-0,19) Mkr. • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,5 Mkr (12,0 Mkr) inklusive outnyttjad checkkredit.

Viktiga händelser

• Bredband2 stärkte sin ställning som Sveriges största operatör i öppna nät över FiberLAN. • Antalet bredbandskunder uppgick vid kvartalets slut till 61 099 och har växt i alla segment. • Bredband2 fortsätter utrullningen i öppna stadsnät och är nu tjänsteleverantör i över 70 nät. • Nuvarande varumärken SkyCom och ABC Bredband har integrerats med det nya bolagsnamnet Bredband2. • Bredband2 har förvärvat Data Com Scandinavia Networks ABs företagskunder med bredbandstjänster. • Bredband2 har uppgraderat sin IP-telefoniplattform och ökar marknadsföringen av tjänsten på befintlig kundbas. • Rekrytering har genomförts för att förstärka säljfunktionen.

VD har ordet

Bredband2 är idag en renodlad bredbandsoperatör i FiberLAN-nät för främst privatkunder. Det är ett intressant segment i snabb tillväxt. Allt fler hushåll vill ha en kraftfull internetuppkoppling för att titta på TV, telefonera, spela, arbeta på distans och mycket annat.

Operatörsverksamheten har utvecklats väl under året. Idag är vi störst på fibernätsuppkopplingar till privatkunder i öppna nät, såsom stadsnät, och vi fortsätter att utveckla verksamheten från den positionen.

Vi fokuserar på att fortsätta uppbyggnaden av organisationen och öka tempot. En ökad satsning på företagsmarknaden har påbörjats, där vi förstärkt med ytterligare säljare och ett bredare produktutbud. På kort tid har detta gett positiva resultat.

Som ett led i att nå förbättrad lönsamhet har vi under året framgångsrikt genomfört prisjusteringar på vissa kundsegment på bredbandstjänsten och vissa kringtjänster. Ytterligare kostnadseffektiviseringar genomförs på framförallt infrastruktur och supporthantering.

Bredband2 är en av Sveriges största och mest konkurrenskraftiga bredbandsoperatörer i FiberLAN-nät. Bredband2 har idag en stark infrastruktur som gör det möjligt att expandera utan stora investeringar. Geografiskt täcker vi stora delar av Sverige med kunder i 70-talet öppna stadsnät. Vårt kraftfulla stomnät förenklar expansionen och vi är ensamma i vårt segment att erbjuda dygnet-runt-support till kunderna.

Under 2008 offentliggör vi ett bredare utbud av intressanta tjänster samtidigt som vi har genomfört en förändring av varumärkesstrategin för att bli ännu tydligare mot marknaden. Varumärkena SkyCom och ABC Bredband har integrerats i Bredband2.

Vi bedömer att den finansiella oron inte kommer påverka den operativa verksamheten nämnvärt. Bredbandstjänsten är idag en viktig del av våra kunders vardag med bank, e-post, nättidningar mm. Snarare kan många kunder göra besparingar genom våra tjänster som IP-telefoni och billigare bredband. Vi ser också att kan det finnas ökade möjligheter till förvärv när ägare till bolag i vår bransch ser över sina tillgångar.

Daniel Krook, VDDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=896282

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=896283

Show as PDF