Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 förvärvar Adamos kundstock

12:40 / 21 November 2008 Bredband2 Press release

Adamo är idag Sveriges tredje största operatör i öppna stadsnät med c:a 17 000 FiberLAN bredbandskunder och c:a 3 000 IP-telefonikunder. Bredband2 förvärvar Adamos samtliga bredbands- och IP-telefonikunder med övertagande från den 1/1-2009.

Bredband2 stärker därmed sin ställning ytterligare som Sveriges klart största bredbandsoperatör i öppna stadsnät.

Finansieringen av förvärvet kommer ske via en apportemission av aktier i Bredband2 till ett värde av 5 Mkr (beräknat som genomsnittskursen under perioden 15 dagar före avtalsundertecknande till och med 14 dagar efter) samt kontanta medel från Bredband2s egna likvida medel. Den totala köpeskillingen är på säljarens begäran inte offentlig.

Under 2009 förväntas förvärvet ge Bredband2 en ökad omsättning med 40 Mkr och en resultatförstärkning med 9 Mkr.

”Detta förvärv är strategiskt mycket bra. Vi stärker vår position ytterligare i öppna stadsnät och kan utnyttja synergieffekterna maximalt. Det går enkelt och med små medel att flytta över kunderna direkt till vår befintliga infrastruktur. Vi kan omgående sätta in drift och hantering till låga extra kostnader utöver stadsnätsavgifter”, säger Daniel Krook, VD på Bredband2 i Skandinavien AB (publ).


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredbandsoperatören, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), grundades 1989. I dag finns c:a 5 000 aktieägare till bolaget och aktierna handlas på First North, www.omxgroup.com/firstnorth/, under kortnamnet BRE2. Certified adviser för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är Remium AB, www.remium.se. Bredband2 är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, bostadsfastigheter och företag med verksamhet i Stockholm, Malmö och Umeå. Bolaget är Sveriges näst största operatör av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 70-talet stadsnät från Malmö i söder till Umeå i norr. Ett brett utbud av tjänster och dygnet-runt-support erbjuds till alla kunder.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=898578

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=898579

Show as PDF